Med ansvaret for 700.000 borgere går 12 kommuner i gang med at afsøge markedet for it-løsning, der skal håndtere en række vigtige kommunale områder.